ภาพผลงาน ทุบตึก รื้อถอน ที่ผ่านมา ปี60 - 61

Visitors: 1,051,450